MASJID MI ASIH PUTERA

      Mushola MI Asih Putera selain digunakan untuk melaksanakan sholat berjamah juga digunakan untuk belajar mengajar.